Miljömätning

Vi tillhandahåller följande mätningar:

  • Flödesmätningar av luft- och gasflöden
  • Bullermätningar
Bullermätning av BNC

Flödesmätningar

Flödesmätning, av luft- och gasflöden, utförs enligt standarder. Med ett flertal olika mätinstrument kan vi fastställa flöden beroende på omständigheter såsom rörsystemets utformning, dimension eller gaskonditioner.

Bullermätning

Vi utför bullermätningar och kartering av externt industribuller. Mätningar kan göras av buller från enskilda maskiner, närfältsmätningar, eller i tomtgräns för fastställande av immissionsbuller till närmaste bostadsområde.

BNC Logo