Miljömätning

Vi tillhandahåller följande mätningar:

  • Stoftemissionsmätningar
  • Flödesmätningar av luft- och gasflöden
  • Våtkemisk provtagning med hjälp av tvättflaskor
  • Bullermätningar
  • Partikelanalyser

Stoftemissionsmätningar

Stoftemissionsmätningar används för att kontrollera utsläpp av stoft från exempelvis en filteranläggning. Mätningar utförs enligt SS-EN 13284-1 med flera standards.

Flödesmätningar

Flödesmätning, av luft- och gasflöden, utförs enligt standarder. Med ett flertal olika mätinstrument kan vi fastställa flöden beroende på omständigheter såsom rörsystemets utformning, dimension eller gaskonditioner.

Bullermätning av BNC

Våtkemisk provtagning med hjälp av tvättflaskor

Gasformiga ämnen eller mycket små partiklar i aerosolform kan detekteras och extraheras i så kallade gastvättflaskor. En delgasström avleds från skorstenen och leds till seriekopplade tvättflaskor. I tvättflaskorna finns särskilt utvald vätska för absorption av de i provtagningen sökta ämnena. Vätskorna analyseras därefter i laboratorium.

Bullermätning

Vi utför bullermätningar och kartering av externt industribuller. Mätningar kan göras av buller från enskilda maskiner, närfältsmätningar, eller i tomtgräns för fastställande av immissionsbuller till närmaste bostadsområde.

Partikelanalyser

Med hjälp av speciella filter utförs provtagning av damm och partiklar svävande i luft. Med hjälp av svepelektronmikroskop hos en samarbetspartner, bestäms partiklar till storlek, typ och antal.

BNC Logo