Processventilation för industrin

Lång erfarenhet

BN Consult Miljöteknik AB är ett konsultföretag med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom processventilation, främst hos företag inom den kemiska och metallurgiska industrin.

Från utredning till konstruktion

Vår styrka är att vi kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, projektledning och konstruktion. Uppdragen kan vara både stora och små.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi är oberoende konsulter, vilket innebär att vi är fria att föreslå den för kunden bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Så här jobbar vi

Vår mångåriga erfarenhet inom processventilation innebär att vi kan erbjuda hjälp med både stora och små projekt. Vi hjälper gärna till med punktvisa, mindre miljötekniska åtgärder t.ex ombyggnad eller justering av enstaka maskiner eller processer, men vi kan också ta på oss mer omfattande uppdrag.

I stora projekt utreder och analyserar vi problemet och kommer med åtgärdsförslag. Vi kan också ta ansvar för projektledning och konstruktion av våra föreslagna förbättringar.

Beckers

Om BN Consult

BN Consult Miljöteknik AB är ett konsultföretag som etablerades i Malmö redan 1965. I nuvarande form har verksamheten drivits sedan 1994. Under årens lopp har delägare avgått med pension och från våren 2023 bedrivs verksamheten vidare av en av grundarna.

Bolaget tillhandahåller lösningar för såväl yttre som inre miljö, och jobbar enligt devisen;

Vi kommer med lösningar, inte bara med synpunkter.

Kontakta oss