Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

  • BN Consult Miljöteknik AB, nedan kallad BN Consult, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som tillsänds oss.
  • BN Consult är ett privatägt företag som har sin verksamhet i konsultbranschen.
  • Personuppgifter (namn, adress och e-post) som inkommer till oss brevledes eller med e-post sparas bara så länge som krävs för att fullfölja avtal, administration eller konsultuppdrag.
  • BN Consult lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan godkännande från din sida.

Rätt att begära information

Vill du veta om BN Consult behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos BN Consult och att få uppgifter rättade gratis en gång per år. Observera att BN Consult enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för BN Consult egen verksamhet såsom kundregister.

BN Consult Logo