Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Utredning

Vi utreder orsaker till miljöproblem i ett processinriktat sammanhang.

I samband med nyinvesteringar analyserar vi processen ur ett miljöperspektiv och föreslår lämpliga lösningar.

Vid befintlig anläggning kartlägger vi dess funktion och ombyggnadsbehov.