Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Dimensionering och design

Vi projekterar tekniska miljösystem såsom stoft- och gasreningsanläggningar med komplett ritnings- och förfrågningsunderlag.

Vi kan utforma både större och mindre ombyggnader av befintliga anläggningar för att förbättra miljön.

Som underlag för investeringsbeslut vid större projekt erbjuder 
vi även hjälp med förprojektering och kostnadskalkyl.