Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se
Vi hjälper dig med bl.a Processventilation
Utredningar
Miljömätning
Dammutsug

Processventilation för industrin

BN Consult Miljöteknik AB är ett konsultföretag med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom processventilation, främst hos företag inom den kemiska och metallurgiska industrin.

Från utredning till konstruktion

Vår styrka är att vi kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, projektledning och konstruktion. Uppdragen kan vara både stora och små.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi är oberoende konsulter, vilket innebär att vi är fria att föreslå den för kunden bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Våra Tjänster