Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

En projektprocess

Nedan är ett exempel på en projektprocess. BN CONSULT kan delta i hela eller delar av den.

FÖRSTUDIE inkl. förprojektering
Problem identifieras av oss i samarbete med beställaren.
Vi utreder samt kostnadsberäknar olika alternativ till lösning.
Mål för projektet anges.

INVESTERINGSBESLUT
Vi presenterar en sammanställning av tänkbara alternativ.
Beställaren fastställer detaljerade mål för projektet.

PROJEKTERING
Vi gör konstruktionsritningar, skriver förfrågningsunderlag, samt tar in och värderar offerter på tillverkning och montage av utrustning

MONTAGE

Vi svarar för montageövervakning och samordning.
DRIFTTAGANDE
Vi bevakar att levererad utrustning motsvarar uppställda krav.

UTVÄRDERING
Har projektets mål uppfyllts?
Har budgeterade kostnader hållits?
Vi skriver en slutrapport.