Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Våtkemisk provtagning med hjälp av tvättflaskor

Gasformiga ämnen eller mycket små partiklar i aerosolform kan detekteras och extraheras i så kallade gastvättflaskor. En delgasström avleds från skorstenen och leds till seriekopplade tvättflaskor. I tvättflaskorna finns särskilt utvald vätska för absorption av de i provtagningen sökta ämnena. Vätskorna analyseras därefter i laboratorium.

På detta vis kan kvicksilver, andra metaller såsom bly och kadmium samt gasformiga ämnen, till exempel svaveldioxid provtas.