Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Spraytorkanläggning

Problem: En skrubber ingående i en nyckelfärdig spraytorkanläggning klarade inte villkor för utsläpp till luft.

Utredning: På anläggningsägarens uppdrag kontrollräknade vi leverantörens uppgifter avseende avskiljningsgrad och vattenförbrukning. Vi föreslog en rad konkreta åtgärder för att utsläppen skulle understiga av leverantören garanterad nivå. Ett av våra förslag var att kyla den cirkulerande skrubbervätskan indirekt.

Resultat: Efter av leverantören vidtagna åtgärder klarade anläggningen uppställda villkor.