Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Torkanläggning

Problem: Produktionen i en indirekt uppvärmd rotertork skulle ökas med motsvarande 13%. Vilka justeringar av anläggningen skulle krävas?

Lösning: Beräkningar av ett stort antal driftsfall utfördes för att på så sätt definiera processgasflödet. Befintligt torksystem besiktigades för att fastställa dess kondition.

Åtgärder: För att uppnå önskad produktion tätades torkan, nya instrument för bättre driftskontroll installerades och brännarkapaciteten ökades. Befintligt filter rekonditionerades.

Resultat: Efter åtgärder kunde produktionsökningen genomföras.