Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Anläggning för tillverkning av eldfast tegel

Problem: För höga halter av kvartshaltigt damm i lokal där torrt råmaterial till eldfast tegel blandas.

Utredning: Upphovet till spridning av kvartsfiber utreds. Orsaker och åtgärdsförslag listas.

Åtgärder: Dimensionering av nytt rörsystem för evakuering av luft från siloanläggningens avlastningsfilter. Tätning av nedfall, justering av avsug mm.

Resultat: Efter åtgärder konstateras kvartshalten i lokalluften vara under det hygieniska gränsvärdet.