Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Anläggning för produktion av fodermineraler

Problem: Dammproblem inne i fabrikslokal vid produktion av vissa kvaliteter. I stoftutsugets rörledningar från materialhanterande utrustning (allmänutsug) var det också stora problem med igensättningar.

Utredning: Samband mellan tillverkad produkt och dammproblem utreddes. Det visade sig att orsaken till damning i lokal var att de olika produkterna vid tillverkning kräver olika stort gasflöde. Eftersom torkgaser från granulerings- och torktrummor leds till ett med allmänutsuget gemensamt filter, påverkas allmänutsuget negativt av variationer i gasflöde.

Åtgärder: Vi dimensionerade separat filter för allmänutsug från materialhanterande utrustning såsom siktar, elevatorer och dylikt. Dessutom dimensionerade vi ny rörledning från granulerings- och torktrummor till befintligt filter.

Resultat: Arbetsmiljön förbättrades radikalt och problemen med igensatta rörledningar minskade betydligt.