Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Lösningar som förbättrar både den inre och yttre miljön.

Vår mångåriga erfarenhet inom processventilation innebär att vi kan erbjuda hjälp med både stora och små projekt. Vi hjälper gärna till med punktvisa, mindre miljötekniska åtgärder t.ex ombyggnad eller justering av enstaka maskiner eller processer, men vi kan också ta på oss mer omfattande uppdrag.

I stora projekt utreder och analyserar vi problemet och kommer med åtgärdsförslag. Vi kan också ta ansvar för projektledning och konstruktion.