Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Stoftemissionsmätningar

Stoftemissionsmätningar används för att kontrollera utsläpp av stoft från exempelvis en filteranläggning. Mätningar utförs enligt SS-EN 13284-1 alternativt SS 028426.

Vi utför periodiska stoftemissionsmätningar enligt kontrollprogram såväl som enstaka mätningar för att ex. fastställa konditionen hos ett filter.

Vid mätning avleds en delgasström från en kanal eller skorsten, med hjälp av en provtagningssond, till ett uppsamlingsfilter. Uppsamlingsfiltret vägs före och efter provtagning och viktökning i förhållande till provgasvolymen ger stoftkoncentrationen, oftast angett i mg/m3n torr gas. Kanalens gasflöde tillsammans med uppmätt stoftkoncentration ger stoftutsläppet i kg/h.