Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Partikelanalyser

Med hjälp av speciella filter utförs provtagning av damm och partiklar svävande i luft. Med hjälp av svepelektronmikroskåp hos en samarbetspartner, bestäms partiklar till storlek, typ och antal.

Denna mätning används för att verifiera olika typer av interna eller externa miljökrav. Ett exempel är mätning för att kontrollera att produktionslokalen innehåller affärsmässiga krav på låga halter av partiklar vid vissa moment i produktionen.

Vi kan också utföra kontroll av respirabelt damm med personburen utrustning för kontroll av arbetsmiljön i förhållande till arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden.