Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Flödesmätningar

Flödesmätning utföres enligt standarder. Med ett flertal olika mätinstrument kan vi fastställa flöden beroende på omständigheter såsom rörsystemets utformning, dimension eller gaskonditioner.

Vi beräknar gasflödet ur det uppmätta dynamiska trycket i kanalen. Vi mäter då med Prandtl-rör (även kallat Pitotrör) och manometer. I speciella fall kan vi använda oss av varmtråds- eller vinghjulsanemometer för att bestämma gashastigheten exempelvis över ett utlopps- eller intagsgaller.