Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Bullermätning

Vi utför bullermätningar och kartering av externt industribuller. Mätningar kan göras som närfältsmätning av enskilda maskiner eller i tomgränser för fastställande av immissionsbuller till närmsta bostadsområde.

Bullerdämpning

I de fall buller orsakar skada eller om värdena är för höga kan vi erbjuda förslag till och design av bullerdämpande åtgärder. Vår utrustning klarar kraven enligt standarden för klass 1 mätinstrument.