Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Siloanläggning för bulkmaterial

Problem: Vid utmatning av produkt från silo uppstod damning runt siloanläggningen och det blev stort spill av produkt på golv .

Lösning: Vi projekterade nya omlastningsstationer och siktar, kompletta med integrerat dammutsug. Samtidigt projekterade vi en ny filteranläggning med tillhörande rörsystem.

Resultat: Spill upphörde i princip helt och damningen vid utmatning från silo minimerades.