Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Tillverkning av pulver

Problem: Utbyte av ett stort, centralt placerat elfilter.

Mål:

  • Förbättra inre och yttre miljön
  • Återföra mer stoft till processen
  • Minska mängden stoft till deponi
  • Minska drift- och underhållskostnader

Lösning: Vi utförde en förstudie inklusive förprojektering. Elfiltret ersattes med ett antal mindre textila spärrfilter. Vi utförde projektering av filteranläggningar.

Resultat: Samtliga ovan nämnda mål uppfylldes. Återbetalningstid för investeringen på 20 miljoner beräknades till 3½ år.