Vi kommer med lösningar, inte bara synpunkter
040 - 18 05 85
bnc@bnconsult.se

Anlägging för tillverkning av flytande vattenreningskemikalier

Problem: Ångor från reaktorer och behållare innehöll för höga halter av saltsyra.

Lösning: Vi dimensionerade och konstruerade en skrubber med tillhörande fläkt och rörsystem. Vi svarade också för tillverkningsritningar för både skrubber och rörsystem. Vatten till produktionen tas in via vattentillförseln i skrubbern.

Resultat: Skrubberanläggningen gör att både arbetsmiljökrav och utsläppskrav kan hållas.Vattnet som måste tappas av skrubbersystemet används i produktionen, vilket minskar det totala behovet av färskvatten.